Проект

31.10.2019

Да научим децата да пазят Земята и природата чиста, за да я ползваме дълго!

 

Обучението на децата, свързано с опазване на околната среда посредством  създаване и използване на съвременни информационни технологии за получаване на информация, е предпоставка за навлизането на иновационни практики в учебно-възпитателния процес в ЧДГ КИТА.
       Чрез поставените в двора кошчета за разделно събиране на отпадъци, изработени от дълготрайни материали, децата ще се приучат в дългосрочен план на трудови навици по отношение събирането и изхвърлянето на отпадъци на определените за това места, както и ще се възпитават у тях трайни чувства на отговорно пазене на природната среда.  
       Природата чака нашата закрила. Ако днес ние, възрастните, покажем на децата си как да я пазим и как да се грижим за нея, утре за Синята планета ще има надежда.
       Пред нас и за в бъдеще ще стои високохуманната задача да продължаваме да въвеждаме детето в света на природата, да го научим да я обича истински и да я опазва.

    На 28.10.2019 година децата на ЧДГ КИТА направиха оборка на двора и паркингът на детската градина. Събрахме хартия, пластмаса, стъкло и метал. Отделихме всичко и разпределихме в син, жълт и зелен контейнер. В синия контейнер изхвърлихме отпадъците от хартиени и картонени опаковки. В жълтия контейнер – отпадъците от пластмасови и метални опаковки и в зеления контейнер – стъклените отпадъци.

Проектък ни продължи с викторина

 

Въпроси от викторината

1.      Какво правят отпадъците с нашата планета?

А) Замърсяват я

Б) Освежават я

В) Разкрасяват я

      2. В кой цвят контейнер изхвърляме хартиени и картонени опаковки?

           А) Червеният

!           Б )Зеленият

        В) Синият

 3. Отпадъците от опаковки, събрани в трицветните контейнери се?

     А) Изхвърлят на боклука

     Б) Преработват

     В) Закопават в земята

4. От старата хартия можем да направим нови:

    А) Прозорци

    Б) Магазини

    В) Книги и тетрадки

5. Като събираме разделно и преработваме отпадъци от опаковки, опазваме нашата:

     А) Природа

     Б) Математика

     В) История

6. Как можем да помогнем за опазването на природата?

    А) като пием по-малко вода

    Б) като събираме отпадъци разделно

    В)като говорим по-малко

7.Кой трябва да се грижи за разделното събиране вкъщи?

   А) мама

   Б) татко

   В) цялото семейство

 

  Малко от нас се спират да погледнат залеза на огненото слънце, да послушат песента на птиците, да помиришат красивите цветя. Но нашите деца вече го правят!

             

 

 

 

 

 

  Малко от нас се спират да погледнат залеза на огненото слънце, да послушат песента на птиците, да помиришат красивите цветя. Но нашите деца вече го правят!